Kontakt

Nëse keni pyetje në lidhje me produktet apo shërbimet tona, fushën e zbatimit të tyre ose specifikimet teknike, jeni të lutur të na kontaktoni.

Shqipëri

Kasem Shima, Pallati Marsi 4, Tirane, Albania

Tel 1: +35568 20 27 345
Tel 2: +35569 35 86 266
E-mail: info@santidekor.com

Kosovë

Prishtinë

Tel 1:  +383 45 355 979
Tel 2: +383 49 173 824
Tel 3: +355 68 20 27 345
E-mail: info@santidekor.com

Mali i Zi

Ulqin

Tel 2: +355 68 20 27 345
E-mail: info@santidekor.com

Maqedoni

Shkup

Tel 1: +355 68 20 27 345
Tel 2: +355 69 35 86 266
E-mail: info@santidekor.com