Çertifikime

Produktet e prodhuara nga kompania Santi Dekor sh.p.k janë të çertifikuara dhe të markuara sipas standardeve më të larta të Komunitetit Europian.

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Çertifikate Regjistrimi Marke