Sisteme izolimi

shpjegime dhe momente gjate punimeve

Shiritat elastikë për dihtim dhe prangat janë një element i pazëvendësueshëm në sistemet për dihtimin e sipërfaqeve. Përdoren gjithmonë nëpër vendet ku kemi fuga dilatacioni dhe bashkime që punojnë ku ka mundësi për deformim të substratit. Në shumicën e rasteve i montojmë në lyerje fleksible prej polimer cimento ose në tinukë epokside. Në të njëjtën kohë duhet të kemi kujdes që pjesa e mesme të shiritit të mbetet e pangjitur, me se mundësojmë veprim të duhur dhe i shmangim dëmtimet e mundshme tek vendi i përforcimit të shiritit. Për dihtimin e bashkimeve ose depërtimeve më tej përdorim shirita të gomosur KEMABAND.

Që t’i shmangim krijimet e carjeve nëpër qoshet anësore dhe depërtimet në tinukun të parë deri sa është i freskët HIDROSTOP DP, HIDROSTOP 94 dhe HIDROSTOP ELASTIK e shtypim shiritin për dihtim KEMABAND. Në komponimin për dihtimin HIDROSTOP DP dhe HIDROSTOP ELASTIK tek bashkimet (mur-mur, mur-dysheme) në shtresën të parë të freskët instalojmë KEMABAND 12 shirit i gomosur me skajet e saj anësore përfundimtare KEMABAND X, Y. Prangë murore KEMABAND M12 dhe prangë dyshemore M 24 përdoren për dihtimin e ujëmbledhësve dhe depërtimet në tuba.

Izolimet realizohen në objekte shumë katëshe dhe në ambjente të tjera si garazhet e makinave, shtëpitë private, themelet e banesave, magazina ushqimore dhe magazina të të gjitha llojeve. Gjithashtu ofrohet dhe izolimi i soletave me sistem dy komponentë dhe sistem me bazë poliretani.

Më poshtë mund të shihni disa nga punimet tona:

santidekorSisteme izolimi