Arjol Lako General President

Drejtues, koordinator dhe president i përgjithshëm i kompanisë.